Home Sparen Fiscaal sparen Levensloopregeling, wat is dat?

Inhoud van de levensloopregeling

De levensloopregeling is vanaf 1 januari 2006 een wettelijk recht voor elke werknemer en steekt in feite eenvoudig in elkaar. Via de regeling kunt u een spaarpot of beleggingstegoed opbouwen waarmee in de toekomst een periode van onbetaald verlof kan worden gefinancierd. U kunt zelf bepalen waarvoor u het opgebouwde levenslooptegoed wilt gebruiken. In 2012 kunt u alleen nog deelnemen in de levensloopregeling indien u per 31-12-2011 een saldo heeft van minimaal € 3.000,- op uw levenslooprekening.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om:

 

  • een aanvulling op wettelijk verlof zoals ouderschapsverlof
  • sabbatical
  • eerder stoppen met werken
  • verbetering van uw pensioen

U kunt jaarlijks maximaal 12% van uw brutoloon opzij zetten. In totaal mag uw levenslooptegoed nooit meer dan 210% van uw laatstverdiende bruto jaarsalaris bedragen. Over de bedragen die u opzij zet betaalt u geen loonbelasting. Uitsluitend de premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen. Bij opname van het tegoed betaalt u loonbelasting maar u krijgt wel een verlofkorting van € 201,- voor ieder jaar waarin u heeft ingelegd. De verlofkorting wordt over de jaren vanaf 2012 niet meer opgebouwd.

U hoeft niet van tevoren te bepalen voor welk soort verlof u geld opzij zet. Het opnemen van verlof vindt plaats volgens de afspraken die u met uw werkgever afspreekt. Hebt u uw levenslooptegoed nog niet opgenomen vlak voordat u met pensioen gaat? In dat geval mag het tegoed ook worden gebruikt om uw pensioen aan te vullen binnen de fiscale grenzen.

U kunt deelnemen aan de levensloopregeling door bij uw werkgever aan te geven dat u wilt deelnemen aan de regeling en voor welk bedrag. Vervolgens wordt het overeengekomen bedrag verrekend met het salaris.