Home Sparen Fiscaal sparen

Levensloop en Spaarloon vervangen door vitaliteitsregeling

De regering is van plan om de huidige spaarloonregeling en de levensloopregeling te gaan vervangen naar één nieuwe regeling, genaamd "de vitaliteitsregeling". Wat kunnen we verwachten van deze nieuwe vitaliteitsregeling?

De nieuwe vitaliteitsregeling zal in de plaats gaan komen van de spaarloonregeling en de levensloopregeling. Het zal waarschijnlijk niet te vergelijken zijn met het spaarloon en de levensloopregeling. Gelet op het doel van de regeling zal het gespaarde geld niet vrij kunnen worden opgenomen, maar enkel worden ingezet voor specifieke doeleinden. Deze specifieke doeleinden zijn bijvoorbeeld het starten van een eigen bedrijf, zorgtaken en deeltijdpensioen. De vitaliteitsregeling zal daarom geen goed alternatief zijn voor het spaarloon. Wat dat betreft lijkt de vitaliteitsregeling veel meer op de levensloopregeling dan op de spaarloonregeling.

Lees meer...

 

Inhoud van de levensloopregeling

De levensloopregeling is vanaf 1 januari 2006 een wettelijk recht voor elke werknemer en steekt in feite eenvoudig in elkaar. Via de regeling kunt u een spaarpot of beleggingstegoed opbouwen waarmee in de toekomst een periode van onbetaald verlof kan worden gefinancierd. U kunt zelf bepalen waarvoor u het opgebouwde levenslooptegoed wilt gebruiken. In 2012 kunt u alleen nog deelnemen in de levensloopregeling indien u per 31-12-2011 een saldo heeft van minimaal € 3.000,- op uw levenslooprekening.

Lees meer...

 

Wat is een spaarloonregeling eigenlijk?

De spaarloonregeling is per 01-01-2012 komen te vervallen. Met een spaarloonregeling kon u als werknemer belastingvrij een deel van uw brutoloon sparen. Voor de spaarloonregeling gold een maximaal belastingvrij bedrag van € 613,- per kalenderjaar. In Box 3 geldt een spaarloonvrijstelling van € 17.025,-.