Home Sparen Beleggen Obligatiefondsen

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen zijn fondsen waar de belegger voornamelijk beleggen in obligaties. Een obligatie is een bewijs van deelname in het vreemd vermogen van een debiteur. Dit kan een onderneming zijn, een overheid (staatsobligatie) en zelfs particulieren geven soms obligaties uit. Er zijn verschillende manieren waarop obligatiefondsen kunnen worden ingedeeld. De meest voorkomende zijn naar de regio waarin wordt belegd en in welk soort obligatie.

Indeling naar regio

  • De meest voorkomende obligatiefondsen waar wij in Nederland mee te maken hebben, beleggen wereldwijd of in Europa. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is het valutarisico dat wordt gelopen. Een aantal beleggingsfondsen gebruikt technieken om het valutarisico af te dekken. Ook kan een wereldwijd beleggend obligatiefonds inspelen op de renteverschillen die er in de verschillende regio's ontstaan. Europees beleggende obligatiefondsen kunnen dat niet of slechts beperkt, omdat de renteniveaus tussen de verschillende landen steeds kleiner zijn geworden.

Indeling naar soort obligatie

  • Er zijn verschillende soorten obligaties te onderscheiden, namelijk staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high-yield obligaties (bedrijfsobligaties met een hoog risico) en obligaties van opkomende landen. Het verschil is vooral de kwaliteit van de obligatie. In het prospectus van het beleggingsfonds wordt aangegeven in welk soort obligatie het fonds belegt. Ook geldt vaak een maximaal en minimaal percentage dat in een bepaald soort obligatie mag worden belegd.