Home Sparen Beleggen Liquiditeitenfondsen

Liquiditeitenfondsen

Liquiditeitenfondsen zijn fondsen die bestaan uit kortlopende rentedragende beleggingen, zoals deposito's en spaarrekeningen. Voor de belegger zijn deze fondsen vooral interessant om in te beleggen als de geldmarktrente gaat stijgen. De opbrengst bestaat voornamelijk uit rente en een klein beetje koerswinst.

Het koersrisico is zeer gering, doordat renterisico en aflossingsrisico door de korte looptijd van de rentedragende beleggingen bijna geen invloed hebben. Daar staat tegenover dat het rendement ook beperkt is. Het belang van dit soort fondsen is sterk afgenomen de afgelopen jaren. Als beleggers middelen risicoloos willen beleggen, worden de bedragen meestal rechtstreeks op een spaarrekening of deposito gestald of worden kortlopende (staats)obligaties gekocht.