Home Sparen Beleggen Onroerendgoedfondsen

Onroerendgoedfondsen

Onroerendgoedfondsen beleggen in commercieel onroerend goed en dat betreft kantoren, winkelcentra, winkels en bedrijfspanden. De waarde ontwikkelingen van het onroerend goed is afhankelijk van de economische groei en inflatie. De meeste beleggers kunnen alleen in internationaal commercieel onroerend goed beleggen via een beleggingsfonds vanwege het ontbreken van het benodigde kapitaal en de benodigde kennis om in een individueel object te beleggen. De huurinkomsten zijn daarbij vanwege de meestal langlopende contracten een stabiliserend element.

Bij de selectie van een onroerendgoedfonds is het uitermate belangrijk om te kijken in welk soort onroerend goed wordt belegd. Er dient met de volgende risico's rekening te worden gehouden.

  • Renterisico is het risico dat kan ontstaan als het rendement op het onroerend goed lager  is dan de rente die betaald wordt op geldlening voor de financiering van het onroerend goed;
  • De bezettingsgraad van het onroerend goed bepaalt de totale huuropbrengst;
  • Het debiteurenrisico betreft het risico als de huurder niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen;
  • De kosten van het onroerend goed kunnen sterk fluctueren en zo hoog oplopen dat zij hoger worden dan de opbrengsten (bijvoorbeeld de kosten van onderhoud en reparaties).

Rendement

Daarnaast is het rendement van het onroerend goed zeer belangrijk en dit bestaat uit twee componenten namelijk het direct rendement en het indirecte rendement. Het directe rendement is de huuropbrengst die wordt ontvangen en het indirecte rendement is de waardeverandering van het onroerend goed. Tevens is het van belang te weten in hoeverre de waarde van het fonds afwijkt van de beurskoers als het een closed-end beleggingsfonds is. Bij een closed-end beleggingsfonds wordt de koers bepaald door vraag en aanbod.