Home Sparen Beleggen Aandelenfondsen

Aandelenfondsen

Aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Een aandeel is een participatie in het kapitaal van een onderneming, bijvoorbeeld Philips, Unilever, ING enzovoort. De koers van een aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod op de beurs. Als er veel vraag is naar een bepaald aandeel zal de beurskoers stijgen. Veel vraag naar een aandeel van een onderneming kan bijvoorbeeld ontstaan als een onderneming een betere winst bekend maakt dan er aanvankelijk werd verwacht of door een aankondiging van een grote overname. Naast koerswinst maakt de belegger kans op dividend dat de onderneming bij winst uitkeert.

Er zijn verschillende soorten aandelenfondsen. Aandelenfondsen kunnen worden ingedeeld in regio, sector, stijl, thema en valuta.

  • Bij de regionale indeling worden de beleggingsfondsen geografisch onderverdeeld. De belangrijkste regio's zijn Wereldwijd, Europa, Amerika (VS en Canada), Verre Oosten, Nederland, Emerging Markets (opkomende landen) en Overige Landen;
  • Tevens kunnen de aandelenmarkten worden verdeeld in een aantal sectoren of bedrijfstakken. Een bedrijf wordt ingedeeld in een sector op basis van de hoofdactiviteit. Dit is de activiteit waarmee de meeste winst wordt gerealiseerd. Een aantal bekende sectoren zijn Informatietechnologie (IT), FinanciĆ«le waarden (Financials), Energie (Energy), Nutsbedrijven (Utility's) en Farmacie (Health Care);
  • Als derde manier om aandelenfondsen in te delen is naar de manier waarop belegd, de zogenoemde beleggingsstijl. De beleggingsstijlen die worden gehanteerd zijn, waarde- en groeiaandelen, multinationals (big caps) en kleine ondernemingen (small caps) en duurzaam beleggen. Een waardeaandeel bestaat vooral uit dividend (winst) dat wordt uitgekeerd en een geringe waardestijging van het aandeel. Bij een groeiaandeel is de winstgroei boven het gemiddelde van de aandelenmarkt;
  • De afgelopen jaren zijn veel themafondsen geĆÆntroduceerd  en dit proces gaat nog steeds door. De themafondsen worden zijn populairder omdat wordt ingespeeld op een thema dat actueel is. Bekende thema's zijn vergrijzing, alternatieve energie en water;
  • De vijfde wijze waarop beleggingsfondsen in aandelen kunnen worden ingedeeld is die naar valuta. De meest gebruikelijke is de indeling naar de Euro, US Dollar en Japanse Yen. Belangrijke consequentie van het beleggen in een andere valuta dan in de Euro is het lopen van valutarisico naast het aandelenrisico. Het valutarisico houdt in dat een koersverandering van de valuta directe invloed heeft op de waarde van het beleggingsfonds.