Home Sparen Banksparen Banksparen Beleggingsrecht Eigen Woning

Banksparen Beleggingsrecht Eigen Woning

Net als bij de Spaarrekening Eigen Woning kan per 01-01-2008 in Box 1 vermogen worden opgebouwd op een beleggingsrekening door middel van een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) voor aflossing van de hypotheek.

Wil er sprake zijn van een BEW, dan moet het aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • De belegger heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld;
  • Er is sprake van een geblokkeerd beleggingsrecht dat alleen mag worden gedeblokkeerd bij aflossing van de eigenwoningschuld;
  • Er wordt ten minste 15 jaar door de belastingplichtige (of bij overlijden van de belastingplichtige door diens partner) jaarlijks een bedrag naar de geblokkeerde beleggingsrecht overgemaakt, binnen de bandbreedte 1:10;
  • Het gerealiseerde beleggingsrendement wordt aangewend voor aankoop van nieuwe beleggingen binnen het hiervoor genoemde beleggingsrecht;
  • De rekening wordt aangehouden bij een financiële onderneming die in Nederland het bedrijf van beleggingsinstelling mag uitoefenen.

Zolang de belastingplichtige voldoet aan de genoemde voorwaarden, kwalificeert de BEW en kan men gebruikmaken van de 15 jarige of 20 jarige vrijstelling van respectievelijk € 36.600,- en € 161.500,- (voor 2015).