Home Sparen Banksparen Banksparen Spaarrekening Eigen Woning

Banksparen Spaarrekening Eigen Woning

Banksparen voor de aflossing van de hypotheek is per 01-01-2008 geïntroduceerd. Vanaf deze datum kan dus in Box 1 vermogen worden opgebouwd door middel van een Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Onder de Wet Inkomstenbelasting 2001 geldt de vrijstelling uit een SEW uitsluitend als er een directe koppeling wordt gelegd met de aflossing van de schuld die is aangegaan ter werving, onderhoud of verbetering van de eigen woning.

De eigen woning en het voordeel uit een SEW, verminderd met de op de voordelen uit eigen woning drukkende aftrekbare kosten, worden fiscaal behandeld in Box 1 als inkomen uit werk en woning. Het maakt onderdeel uit van de eigenwoningregeling in Box 1. Wil er sprake zijn van een SEW, dan moet het aan een aantal voorwaarden voldoen.

De rekeninghouder heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld;

  • Er is sprake van een geblokkeerde spaarrekening die alleen mag worden gedeblokkeerd bij aflossing van de eigenwoningschuld;
  • Er wordt ten minste 15 jaar door de belastingplichtige (of bij overlijden van de belastingplichtige door diens partner) jaarlijks een bedrag naar de geblokkeerde rekening overgemaakt, binnen de bandbreedte 1:10;
  • De spaarrente wordt bijgeboekt;
  • De rekening wordt aangehouden bij een kredietinstelling die in Nederland het bankbedrijf mag uitoefenen. Het is mogelijk een gewone spaarrekening om te zetten in een SEW. In dat geval wordt het saldo beschouwd als een eerste storting.

Zolang de belastingplichtige voldoet aan de genoemde voorwaarden, kwalificeert de SEW en kan men gebruikmaken van de 15 jarige of 20 jarige vrijstelling van respectievelijk € 36.600,- en € 161.500,- (voor 2015).