Home Sparen Banksparen Banksparen Opbouwfase Bancaire Lijfrente

Banksparen Opbouwfase Bancaire Lijfrente

Banksparen voor de oudedagsvoorziening is per 01-01-2008 wettelijk mogelijk gemaakt. De oudedagsvoorziening wordt opgebouwd door te sparen op een geblokkeerde bankspaarrekening of beleggingsrekening. De inleg voor een geblokkeerde rekening kan vanaf 2008 binnen de aftrekbare ruimte in mindering op het belastbaar inkomen worden gebracht als uitgave voor inkomensvoorziening. Voor de bancaire lijfrente in de opbouwfase geldt de jaarruimte en reserveringsruimte.

De voorwaarden waaronder de lijfrenten worden afgesloten, komen zoveel mogelijk overeen met de geblokkeerde bankspaarrekeningen. Ook hierbij geldt dat uiterlijk 5 jaar na AOW leeftijd moet worden uitgekeerd. Langer uitstel van de uitkeringen is niet toegestaan. Na de opbouwfase of gedurende de opbouwfase switchen van lijfrente naar bancaire lijfrente of andersom is mogelijk.