Home Pensioen WIA Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) regelde tot 2006 een inkomen voor werknemers, die na 52 weken ziekte, arbeidsongeschiktheid zijn. Vanaf 2006 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht geworden. De WAO blijft van toepassing voor werknemers die al een uitkering volgens de WAO hebben. De WAO kent twee soorten uitkeringen namelijk de loondervingsuitkering en vervolguitkering.

Loondervingsuitkering WAO

De hoogte van de loondervingsuitkering is een percentage van dagloon. Het dagloon is het loon dat een werknemer in zijn beroepgemiddeld had kunnen verdienen als hij niet arbeidsongeschikt was geworden. Het dagloon is gemaximeerd tot het maximum dagloon. De duur van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Indien een werknemer jonger was dan 33 jaar bestond er geen recht op een loondervingsuitkering.

Vervolguitkering WAO

Na afloop van de loondervingsuitkering bestaat recht op een vervolguitkering. De vervolguitkering van de WAO duurt maximaal tot het 65e jaar. De hoogte van de vervolguitkering is gebaseerd op een percentage van het vervolgdagloon. Het vervolgdagloon is gelijk aan het minimumloon plus ene toeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de leeftijd en het dagloon van de werknemer.