Home Pensioen WIA WGA regeling

WGA regeling

De overheid geeft via de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) een uitkering voor mensen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn. De WGA kent hiervoor een op het laatst verdiende loon gebaseerde uitkering. Mensen die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn, dus niet duurzaam, vallen eveneens onder deze regeling. Het uitgangspunt is dat er bij de WGA wordt gestreefd naar werkhervatting. Dat is de reden waarom het inkomen voor deze arbeidsongeschiktheidscategorie hoger lig als men arbeid verricht.

In de WGA zijn de volgende drie soorten uitkeringen.