Home Pensioen WIA WGA loongerelateerde uitkering

WGA loongerelateerde uitkering

Onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zal een arbeidsongeschikte werknemer in eerste instantie recht krijgen op een loongerelateerde uitkering. Als de werknemer niet werkt, ontvangt hij de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van zijn laatstverdiende loon (tot maximumdagloon van € 51.976,- voor 2015). Wie wel werkt, krijgt naast het nieuwe loon een uitkering die de eerste twee maanden 75% en daarna 70% bedraagt van het verschil tussen oude loon (tot maximumdagloon) en het nieuwe loon. Als het nieuwe loon meer bedraagt dan het maximumdagloon wordt geen uitkering ontvangen.

Duur uitkering

De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. De loongerelateerde uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal (bij een arbeidsverleden van 38 jaar of langer) 38 maanden. Het arbeidsverleden wordt op eenzelfde wijze bepaald als bij de Werkeloosheidswet. De werknemer moet wel voldoen aan de wekeneis. Dit betekent dat hij minimaal 26 van de 36 weken voorafgaand aan de ziekte moet hebben gewerkt.

Volledig arbeidsongeschikt

Volledig arbeidsongeschikten die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, ontvangen een uitkering op grond van de WGA van de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van het dagloon (tot maximumdagloon). Deze uitkering duurt net zolang totdat duidelijk is dat geen herstel mogelijk is (dan volgt vervolgens een IVA uitkering) of totdat de werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is.

Na afloop van de loongerelateerd uitkering zijn er twee mogelijkheden:

  • De werknemer werkt en verdient hiermee minimaal de helft van de restverdiencapaciteit. In dat geval bestaat er recht op een loonaanvulling van 70% van het verschil tussen het oude loon (tot maximumdagloon) en het loon bij een volledig benutting van de restverdiencapaciteit (WGA loonaanvulling);
  • De werknemer werkt niet of verdient minder dan de helft van de restverdiencapaciteit. In dit geval bestaat er recht op een uitkering gerelateerd aan het minimumloon (WGA vervolguitkering).