Home Pensioen WIA WGA vervolguitkering

WGA vervolguitkering

Na de loongerelateerde uitkering van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) krijgt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een vervolguitkering. De werknemer heeft recht op deze WGA vervolguitkering indien hij niet werkt of minder verdient dan 50% van de restverdiencapaciteit. Bij de bepaling van de hoogte. Van deze uitkering wordt er geen rekening gehouden met het laatstverdiende loon.

Wanneer vervolguitkering

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte die niet of niet voldoende werkt, krijgt een vervolguitkering van een uitkeringspercentage (is 70% x arbeidsongeschiktheidspercentage) x het minimumloon.