Home Pensioen WIA IVA regeling

IVA regeling

Onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) valt de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die niet meer kunnen werken. De IVA regeling is van toepassing voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en werkhervatting niet aan de orde is. Een werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als hij niet meer dan 20% van zijn laatst verdiende loon kan verdienen en hij ook niet meer beter kan worden.

Hoogte uitkering

Het kabinet vindt het de taak van de overheid om deze mensen een redelijke, toekomstige inkomensvoorziening te bieden. De IVA kent daarom een uitkering van 75% van het laatst verdiende loon (tot maximumdagloon € 51.976,- voor 2015). Deze uitkering duurt zolang de gezondheid niet verbetert, tot aan de AOW leeftijd. De vervolguitkering IVA en ook het IVA hiaat bestaan daarom niet zoals wel bij de WGA van toepassing is.

IVA instroom

Het uitkeringspercentage was eerst 70%, maar is verhoogd naar 75% omdat de instroom in de IVA beperkt bleef tot 25.000 mensen per jaar. Als er nog een geringe kans is op herstel wordt men jaarlijks herbeoordeeld. Uitkomst hiervan kan zijn dat men in de IVA blijft of dat men gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard. In dat laatste geval komt men in de WGA regeling.