Home Pensioen Ouderdomspensioen Kapitaalovereenkomst

Kapitaalovereenkomst

Bij de kapitaalovereenkomst wordt de hoogte van de pensioenuitkeringen op 67-jarige leeftijd) bij indiensttreding bepaald en aangepast bij salariswijzigingen. De hoogte van de bedragen hangt af van het aantal dienstjaren, het salaris en het opbouwpercentage per dienstjaar. De pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum zijn niet gegarandeerd, maar afhankelijk van de rentestand en tarieven die gelden op de pensioendatum. Bij de kapitaalovereenkomst wordt het ouderdomspensioen uitgedrukt in een gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum. Voorbeelden van een kapitaalovereenkomst zijn middelloonregeling en eindloonregeling.

Pensioengrondslag en AOW franchise

De wet bepaalt dat niet over het hele salaris pensioen wordt opgebouwd. Dat deel van het salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen heet franchise. Het salaris, verminderd met de franchise, noemen we de pensioengrondslag. De overheid bepaalt jaarlijks de minimumfranchise en deze is afgeleid van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

De hoogte van de minimale AOW-franchise voor een middelloonregeling is € 12.642,- (zijnde 100/75 van 1 maal de samenwonende AOW). Voor een eindloonregeling is de hoogte van de minimale AOW-franchise € 14.305,- (zijnde 100/66,28 van 1 maal de samenwondende AOW).