Home Pensioen Ouderdomspensioen Premieovereenkomst

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de beschikbaar gestelde premies en de over het totaal hiervan behaalde (beleggings)opbrengst. Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt op 67-jarige leeftijd) omgezet in een recht op periodieke pensioenuitkeringen. De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van de dan geldende tarieven. 

Pensioengrondslag

De beschikbare gestelde premie is een percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het salaris verminderd met de franchise. De overheid bepaalt jaarlijks de minimumfranchise en die is afgeleid van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De minimale AOW-franchise bedraagt voor 2015 € 12.642,-, zijnde 100/75 van 1 maal de samenwonende AOW.

Staffel

Het percentage van de pensioengrondslag mag maximaal bestaan uit de percentages van de twee onderstaande meest voorkomende staffels. Vanaf 2015 dient een pensioenregeling te bestaan uit een netto staffel. De netto staffel betreft de opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen op de pensioendatum waarin de kosten van het pensioenproduct niet zijn meegenomen. Naast de premie vanuit de staffel wordt apart de premie betaald voor het nabestaandepensioen. Er zijn 2 premiestaffels met verschillende rekenrenten die gehanteerd mogen worden.

 

Leeftijdsklasse netto staffel 4% netto staffel 3%
20 tot 25 jaar 4,7% 8,0%
25 tot 30 jaar 5,7% 9,3%
30 tot 35 jaar 6,9% 10,8%
35 tot 40 jaar 8,4% 12,5%
40 tot 45 jaar 10,2% 14,6%
45 tot 50 jaar 12,5% 17,0%
50 tot 55 jaar 15,4% 19,8%
55 tot 60 jaar 18,9% 23,3%
60 tot 65 jaar 23,6% 27,7%
65 tot 67 jaar 27,7% 31,5%