Home Pensioen Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Een ouderdomspensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de werknemer of de gewezen werknemer bij wijze van inkomensvoorziening bij ouderdom die tot uitkering komt op de pensioendatum.

Pensioensystemen

Nederland kent verschillende pensioensystemen waarin je als werknemer pensioen kan opbouwen. De wet schrijft niet één bepaald systeem voor, al gelden er wettelijke bepalingen die van invloed zijn op het gehanteerde systeem. De pensioensystemen zijn onder te verdelen in een uitkeringsovereenkomst (eindloonregeling en middelloonregeling), premieovereenkomst en kapitaalovereenkomst.