Home Pensioen Nieuws Nieuw pensioenakkoord: maximale pensioenopbouw 1,875%

Nieuw pensioenakkoord: maximale pensioenopbouw 1,875%

De onderhandelingen over het wetsvoorstel voor de versobering van pensioenregelingen via de werkgever hebben een nieuw pensioenakkoord opgeleverd. Onlangs strandde het voorstel voor verlaging naar 1,75% omdat er voor de huidige plannen onvoldoende steun was in de Eerste Kamer. Onlangs is er een nieuw akkoord bereikt waaruit blijkt dat het maximale opbouwpercentage van de pensioenpremie minder hard daalt dan gepland, maar dat de inkomensgrens van € 100.000 wel in stand blijft.

Het voorstel is om het huidige opbouwpercentage van 2,15% voor een middelloonregeling per 1 januari 2015 te verlagen naar 1,875%. Het nieuwe pensioenakkoord wordt nu waarschijnlijk wel door de Eerste Kamer gesteund.

De belangrijkste maatregelen uit het pensioenakkoord

• Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling daalt per 2015 naar 1,875% in plaats van naar de eerder voorgestelde 1,75%.

• De Nederlandsche Bank gaat er, door middel van negen waarborgen, op toezien dat de hervorming van de pensioenopbouw daadwerkelijk leidt tot een daling van de pensioenpremies.

• Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp’ers en een regeling die pensioenvermogen buiten de bijstand houdt.

• Vanaf 2014 gaat het kabinet in gesprek over de toekomst van het pensioenstelsel op de lange termijn. De SER gaat hierover advies geven.

Pensioenpremie inzetten voor aflossing hypotheek

Het kabinet gaat onderzoeken of het uitvoerbaar is om medewerkers de mogelijkheid te geven om het werknemersdeel van hun pensioenpremie in te zetten voor aflossing van hun hypotheek.

Geen pensioenopbouw over inkomen boven € 100.000

Wat onveranderd blijft uit het oorspronkelijke wetsvoorstel is het voornemen om het pensioengevend inkomen af te toppen op € 100.000. Medewerkers met hogere inkomens kunnen straks op vrijwillige basis via een netto lijfrente extra bijsparen voor hun oude dag. Dit bedrag telt niet mee voor het vermogen in Box 3.