Home Pensioen Nieuws Herfstakkoord; geen vitaliteitssparen en eerder hogere AOW-leeftijd

Herfstakkoord; geen vitaliteitssparen en eerder hogere AOW-leeftijd

Tijdens de kabinetsformatie hebben VVD en PVDA een deelakkoord bereikt dat verder gaat als het herfstakkoord. Naast het schrappen van de belasting op woon-werkverkeer en de langstudeerboete, verdwijnen ook het liggeld in ziekenhuizen en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor komt in de plaats dat de assurantiebelasting wordt verhoogd van 9% naar 21%. Daarnaast zijn er nog 2 belangrijkere punten vanuit dit hersftakkoord. De afschaffing van het vitaliteitssparen en het eerder verhogen van de AOW-leeftijd.

Vitaliteitssparen

Het vitaliteitssparen zou per 01-01-2013 worden geïntroduceerd maar is nu komen te vervallen. Vitaliteitssparen stelde deelnemers in staat vanaf 01-01-2013 fiscaal voordelig te sparen en was toegankelijk voor werknemers en ondernemers (waaronder zzp-ers).

De regeling kende geen opnamedoelen. De regeling was als volgt samengesteld. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Het opgebouwde, nog niet opgenomen, tegoed in vitaliteitssparen is niet belast in box 3. Het maximale fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000. Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van € 5.000. Opname uit het vitaliteitssparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot € 10.000 per jaar.

Het vitaliteitssparen was de vervanger van de spaarloonregeling en levensloopregeling die per 01-01-2012 zijn komen te vervallen. Nu is alleen de levensloopregeling nog actief voor spaarders die per 31-12-2011 een saldo van € 3.000,- of meer hadden.

AOW

In hetzelfde herfstakkoord is opgenomen dat de pensioenleeftijd van de AOW per 2018 naar 66 jaar en per 2021 naar 67 jaar gaat. Dit houdt in dat de verschuiving van de pensioenleeftijd ook gaat gelden voor een pensioenregeling die een werkgever toezegt aan haar werknemers. Vanuit de wetgeving gaat de verschuiving van de pensioenleeftijd voor het werkgeverspensioen plaats vinden per 01-01-2014. Per deze datum dient de pensioenleeftijd dan te voldoen aan de fiscale regels van 67 jaar.