Home Pensioen Nieuws De pensioenleeftijd gaat wederom veranderen voor de AOW

De pensioenleeftijd gaat wederom veranderen voor de AOW

De pensioenleeftijd wordt verhoogd voor de AOW en gaat zelfs gekoppeld worden aan de levensverwachting. In het stabiliteitsprogramma van de overheid staat dat de AOW-leeftijd in 2013 met 1 maand wordt verhoogd. Daarna zal deze leeftijd in stappen stijgen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. En in 2023 wordt de pensioengerechtigde leeftijd 67 jaar. Maar waarom gaat dit gebeuren.

Noodzaak omdat we ouder worden

Bij de invoering van de AOW in 1957 voorzag de regering al een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Ze hebben destijds dan ook geen garantie gegeven dat de AOW-leeftijd altijd 65 jaar zou blijven. De levensverwachting was in 1957 voor een man 72 jaar en een vrouw 75 jaar. Momenteel is de levensverwachting verhoogd naar 80 jaar voor de man en 83 jaar voor de vrouw.

Door vergrijzing minder AOW-premiebetalers

Door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe terwijl het aantal mensen dat kan werken (beroepsbevolking) afneemt. Nu staan er tegenover elke AOW'er 4 werkenden. In 2040 zal dit gaan dalen tot 2 werkenden. Dit betekent dat de kosten door minder mensen moeten worden opgebracht. Terwijl de kosten van de AOW naar verwachting oplopen van momenteel € 30 miljard tot ongeveer € 50 miljard in 2040.