Home Pensioen Nieuws De AOW gaat veranderen en wat betekent dit voor u

De AOW gaat veranderen en wat betekent dit voor u

Er is momenteel veel aan het veranderen rondom de Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze veranderingen hebben een grote impact voor uw oudedagsvoorziening. Hieronder staan de 5 punten waarop de AOW wordt aangepast.

AOW vanaf verjaardag

De AOW begint nu nog op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt. Dus als u op de 25e van een maand 65 jaar wordt, ontvangt u vanaf de 1e van deze maand een AOW pensioen. Maar met ingang van 1 april 2012 is de verjaardag zelf de daadwerkelijke ingangsdatum. U heeft hierdoor pas vanaf de 25e recht op AOW.

Partnertoeslag vervalt vanaf 2015

In 2015 vervalt de AOW partnertoeslag. De partnertoeslag is bedoeld voor mensen met een AOW pensioen die een jongere partner hebben met geen of weinig eigen inkomen. De toeslag stopt zodra de partner 65 wordt en een eigen AOW pensioen ontvangt.

De pensioenleeftijd gaat omhoog

De pensioenleeftijd stijgt in 2020 naar 66 jaar. De reden van deze verhoging is de gestegen levensverwachting. Hierdoor worden we steeds ouder, dus zullen we ook wat langer moeten doorwerken. Deze wijziging is vooral een kwestie van geld. De AOW wordt voor een groot deel betaald door de mensen die werken en de komende jaren zal het aantal mensen in de AOW stijgen en het aantal werkenden dalen. Er is afgesproken dat de pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting. De eerste stap is een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar in 2020 en de volgende stap een verhoging naar 67 jaar in 2025.

Langer doorwerken loont

Het verhogen van de pensioenleeftijd vraagt om een arbeidsmarkt waar mensen ook daadwerkelijk aan de het werk (kunnen) blijven. De regering wil daarom de positie van ouderen op de arbeidsmarkt versterken en mensen prikkelen om actief aan het werk te blijven. Hierdoor zal het mogelijk en financieel aantrekkelijk moeten zijn om de AOW later te laten ingaan. De mogelijkheid is er daarom om de AOW 1 jaar uit te stellen en hierdoor de uitkering uit de AOW te verhogen met 6,5%. Zo is het mogelijk om vanaf 1 januari 2013 de AOW maximaal met 5 jaar uit te stellen. Als in 2020 de pensioenleeftijd verhoogd is naar 66 jaar, blijft het mogelijk om toch op 65 jaar te stoppen. Dit betekent dan wel dat het AOW pensioen wordt gekort met maximaal 6,5%.

AOW pensioen stijgt

Met ingang van 2013 zal het AOW pensioen voor iedereen met 0,6% per jaar omhoog gaan. Deze verhoging komt boven op de normale aanpassingen. De extra verhoging is bedoeld om mensen die vanaf 2020 toch willen stoppen met werken, en dus maximaal 6,5% inleveren, tegemoet te komen. Die compensatie is tot stand gekomen met het oog op mensen die op jonge leeftijd zijn begonnen met werken of die een zwaar beroep hebben. Maar de verhoging geldt wel voor iedereen.