Home Pensioen Nieuws AOW wordt per 1 april vanaf 65e verjaardag uitgekeerd

 

AOW wordt per 1 april vanaf 65e verjaardag uitgekeerd

Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW worden uitgekeerd op de 65e verjaardag, en niet langer op de eerste van de maand dat iemand 65 wordt. Het betekent ook dat andere uitkeringsvoorzieningen worden aangepast. Hierdoor wordt de einddatum van verschillende werknemersverzekeringen (WIA, WW) ook verschoven naar de 65e verjaardag.
Problemen in de maand van 65 jaar
Dat de AOW later uitgekeerd gaat worden,  kan problemen geven aangezien veel pensioen regelingen gaan uitkeren op de eerste van de maand van iemand 65 jaar wordt. In pensioenregelingen is het niet vereist dat de ingangsdatum van het ouderdomspensioen samenvalt met de ingangsdatum van de AOW. Daarnaast staat dat in veel arbeidsovereenkomsten (CAO’s) en prepensioen regelingen dat loon, vut en prepensioen bij pensionering stoppen op de eerste van de maand van 65 jaar.
Lager inkomen
Door deze aanpassing zal iemand in de maand dat die 65 jaar wordt een lager inkomen kunnen ontvangen. De AOW wordt namelijk later uitgekeerd en als iemand aan de eind van de maand jarig is, scheelt dit al snel een maand AOW uitkering. Het is daarom verstandig dat u als werknemer navraagt bij uw werkgever of u kunt doorwerken tot 65e verjaardag en/of u pensioen tevens op deze dag kan ingaan.