Home Pensioen Nieuws De PPI is het product dat inzicht geeft in de kosten van pensioen

De PPI is het product dat inzicht geeft in de kosten van pensioen

De premiepensioeninstelling (PPI) is het pensioenproduct waar de kosten voor u inzichtelijk zijn. Per 1 januari 2011 is de PPI geïntroduceerd op de Nederlandse pensioenmarkt. Na het banksparen voor de lijfrente is de PPI het bancaire product voor pensioenopbouw. Door het succes van de bancaire lijfrente zal de PPI bij de werkgevers en werknemers absoluut worden omarmd als pensioenproduct.

Wanneer kan een PPI voor pensioenopbouw

De werkgever kan voor haar werknemers een PPI afsluiten als de pensioentoezegging gebaseerd is op een premieovereenkomst (beschikbare premieregeling). Het is dus niet mogelijk om een uitkeringsovereenkomst onder te brengen in een PPI. Een uitkeringsovereenkomst is ook wel bekend als een middelloonregeling en een eindloonregeling.

Opbouw van pensioenkapitaal

De werkgever brengt bij een PPI de pensioenpremies van een beschikbare premieregeling onder bij een bancaire instelling. De opbouw van het pensioenkapitaal is afhankelijk van de te behalen rendementen uit beleggingsfondsen. Een gegarandeerd kapitaal op de einddatum mag niet worden afgegeven waardoor dit niet mogelijk is in een PPI. Wel zal de mogelijkheid bestaan om een bepaalde garantie te koppelen aan een beleggingsfonds.

Kosten in de PPI

Het voordeel van een PPI zijn de lagere kosten in het product. Omdat het een bankproduct is, is het voor de werknemer dagelijks inzichtelijk wat de stand is van de beleggingsresultaten. Dit gebeurt door een online applicatie waar vaak over doorrekenmogelijkheden zijn om de te behalen pensioenaanspraak op de pensioendatum te berekenen.

Overlijden en arbeidsongeschiktheid

In de PPI zijn de risico's bij overlijden en arbeidsongeschiktheid niet mee te verzekeren. Bij overlijden dient er wel een nabestaandenpensioen te worden uitgekeerd en bij arbeidsongeschiktheid dient de inleg te worden voortgezet. Daarom is er samenwerkingsverband met een verzekeraar, die deze risico's voor de deelnemers aan de PPI overneemt. Hiervoor dient apart een premie te worden betaald.

Advies voor een PPI

De PPI is alleen mogelijk bij een premieovereenkomst. Hierdoor zal het niet aansluiten bij elke pensioentoezegging die een werkgever aan haar werknemers doet. Als werknemer hoeft u niet bang te zijn voor een mogelijk faillissementsrisico van de PPI. De beleggingen worden namelijk door de PPI ondergebracht in een apart bewaarbedrijf. Bij een onverhoopt faillissement van de PPI wordt de waarde van de beleggingen dus niet geraakt. Verder zijn weinig tot geen garantiemogelijkheden in de opbouw van het pensioenkapitaal. Maar daar staat tegenover dat de kosten vaak lager zijn dan bij verzekeraars. Hier dient natuurlijk wel rekening te worden gehouden met de tarieven van het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico. Bij het opstarten van een pensioencontract is het absoluut aan te bevelen om een PPI mee te nemen in het advies. Vraag er na bij uw pensioenadviseur of bij een financiele instelling.

 

<