Home Pensioen Nieuws Het pensioenakkoord is door akkoord van het FNV nu definitief

Het pensioenakkoord is door akkoord van het FNV nu definitief

Het pensioenakkoord is deze week definitief geworden. Dit pensioenakkoord is in juni door de overheid, werkgevers en werknemers met elkaar afgesproken. Na veel overleg binnen de FNV en in de Tweede Kamer, is de FNV maandag 19 september akkoord gegaan met het pensioenakkoord. Wel bleven de twee grootste bonden binnen de FNV tegen het akkoord.

Aanpassingen in het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord was afgelopen week op een aantal punten nog aangepast door minister Henk Kamp van Sociale Zaken en de werkgevers. Door deze aanpassingen kunnen lagere inkomens toch op 65 jaar stoppen met werken:

  • Lagere inkomens mogen een bonus sparen als ze na hun 62e nog werken. Die bonus is in te zetten als aanvulling op de gekorte AOW;
  • De opvolger van de Levensloopregeling, de Vitaliteitsregeling, biedt de mogelijkheid om te sparen voor vroegpensioen;
  • Laagbetaalde mensen met een klein pensioen (maximaal € 10.000 per jaar) worden in 2025 maximaal 3% gekort op hun AOW als ze op hun 65e met pensioen gaan;
  • De doorwerkbonus voor laagbetaalden die na 61e verjaardag nog werken wordt verhoogd met € 1.200.

Toezegging vanuit werkgevers

De werkgevers hebben de toezegging gedaan dat niet alle risico's voor de hoogte van de pensioenaanspraken bij de werknemers worden gelegd. Als een pensioenfonds in de problemen komt zullen ook werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Binnen CAO's zullen hier nadere afspraken over gemaakt worden.

De belangrijkste punten uit het pensioenakkoord:

  • De AOW-leeftijd gaat in 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar. Bovendien wordt er elke 5 jaar bekeken of de AOW leeftijd verder omhoog moet;
  • Je kunt nog steeds een jaar voor de AOW-leeftijd stoppen maar dan krijg je de rest van je leven 6,5% minder AOW. Als je juist een jaar langer doorwerkt dan de AOW-leeftijd, krijg je 6,5% extra aan AOW voor de rest van je leven;
  • Geen garanties meer over de hoogte van het aanvullend pensioen via de werkgever. Hierdoor kan het pensioenfonds meer risico nemen door meer te beleggen op de beurs, waardoor de kans op een hoger pensioen met inflatiecompensatie juist weer toeneemt;
  • Stabiele pensioenpremie. Deze premie, die door werkgevers en werknemers wordt betaald om het pensioen bij elkaar te sparen, blijft stabiel. Nu bedraagt de premie al 20% van het loon, ofwel 1 dag van de week werk je voor je pensioen

 

<