Home Pensioen Nieuws De pensioenfondsen zijn wederom in de problemen door een te lage dekkingsgraad

De pensioenfondsen zijn wederom in de problemen door een te lage dekkingsgraad

De grote pensioenfondsen in Nederlanden zijn weer in grote problemen door de lage rekenrente. De rekenrente is namelijk gezakt naar 2,65%. Deze rekenrente bepaalt de pensioen verplichtingen waartegen de pensioenfondsen een reserve (dekkingsgraad) dienen te hanteren. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is momenteel gedaald naar gemiddeld 91%. De norm die minimaal van toepassing is bedraagt 115%.

Rekenrente

De rente was in april van dit jaar nog boven de 4% maar is nu gedaald naar 2,65%. Wat betekent een daling van de rente voor de pensoenfondsen. De dekkingsgraad bij het Ambtenaren Pensioenfonds ABP daalt 12 punten bij een daling van 1% van de rekenrente. Bij het Pensioenfonds voor de Metaal PME daalt de dekkingsgraad slechts 7 punten. Dit komt doordat het PME zich veel meer heeft ingedekt voor verdere rentedalingen.

Stand van de dekkingsgraad

De gemiddelde dekkingsgraad is bij de grote pensioenfondsen is 91%. Het ABP stond eind juni nog op een gezonde 112% maar is momenteel gezakt naar 89%. PME is zelfs nog verder gezakt naar 86%.

Wat betekent dit voor u

Alle pensioenfondsen moeten minimaal op een dekkingsgraad staan van 105%, dat is de minimale ondergrens die de DNB heeft opgelegd. Wat betekent dit voor u als de fondsen daar eind volgend jaar niet op staan.

  • Verhoging van de pensioenpremie. Dit wordt een moeilijke zaak omdat dan de loonkosten direct gaan stijgen;
  • De pensioenen versoberen. Hierdoor zullen de pensioenen niet meestijgen met de huidige inflatie;
  • De (toekomstige) pensioenen verlagen. De deelnemers zullen hierdoor lagere pensioenaanspraken krijgen. Elk procent wat een fonds onder de 105% staat, betekent direct 1% daling van de pensioenen.