Home Pensioen Nieuws AOW partnertoeslag wordt per 1 augustus gekort

AOW partnertoeslag wordt per 1 augustus gekort

Per 1 augustus 2011 zal kan minister Henk Kamp van Sociale Zaken een korting van 10% procent doorvoeren op de AOW partnertoeslag. De AOW partnertoeslag geldt voor 65-plussers met een partner jonger dan 65 jaar. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd.

AOW partnertoeslag

De AOW maatregel bespaart de overheid jaarlijks ruim € 100 miljoen. De partnertoeslag bedraagt maximaal 50% van het nettominimumloon en is afhankelijk van de inkomsten van de jongere partner. De inkomensaanvulling voor AOW gerechtigden is van toepassing omdat de partner die jonger is dan 65 jaar nog geen AOW krijgt.

Afschaffing

De AOW partnertoeslag wordt sowieso in 2015 afgeschaft voor mensen die na die datum 65 jaar worden. Het kabinet besloot dit al in 1995 vanwege de verdergaande individualisering, de emancipatie van vrouwen en het grotere belang van aanvullend pensioen naast de AOW.