Home Pensioen Nieuws ABP ziet dekkingsgraad verbeteren

ABP ziet dekkingsgraad verbeteren

Het grootste pensioenfonds van Nederland het ABP, heeft haar financiële positie sinds eind 2010 zien verbeteren. De dekkingsgraad was in april 111% ten opzichte van eind vorig jaar toen het nog 105% was. Dit blijkt ui het jaarverslag van het ABP dat woensdag is gepubliceerd.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de toekomstige pensioenverplichtingen. Deze steeg van 104% eind 2009 naar de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% eind 2010. Het ABP zit daarmee gelukkig boven het herstelplan dat het fonds eerder moest opstellen vanwege de te lage dekkingsgraad. In 2010 waren er heftige schommelingen van de dekkingsgraad door de beweeglijke rente. De rente bepaalt de hoogte van de verplichtingen. Eind april 2011 stond de dekkingsgraad door de hogere rente op 111%. De waardering van de pensioenverplichtingen bedraagt nu € 218 miljard. De bezittingen van het fonds zijn € 242 miljard.

Kosten van het fonds

De totale kosten van het vermogensbeheer van ABP waren vorig jaar 0,40%, in 2009 was dat nog 0,42%. De kosten van de pensioenuitvoering per deelnemer lagen zowel in 2010 als in 2009 op € 91. Onlangs was er veel ophef over de kosten van pensioenfondsen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde dat sommige pensioenfondsen onvoldoende inzicht hebben in de kosten van hun vermogensbeheer. Ook constateerde de AFM dat kleine fondsen vaak duurder zijn.

Rendement van het fonds

ABP heeft in 2010 een rendement gemaakt van 13,5%. De bezittingen groeiden met € 28 miljard. In 2009 was het rendement met 20,2% een stuk hoger. Toch is het resultaat van 2010 het op drie na beste rendement sinds 1993. De aandelen in opkomende markten leverden een rendement van 26,6%, voor aandelen in ontwikkelde markten was dat 14,5%. Bedrijfsobligaties gaven een rendement van 8,1%, terwijl staatsobligaties 1,8% opleverden. De overige beleggingen boekten resultaten van respectievelijk 29,6% en 16,8%.

Levensverwachting

Net als in 2009 stegen de verplichtingen van ABP vanwege de hogere levensverwachting. De toename in 2010 was wel beperkter dan de forse stijging in 2009. Om de gestegen levensverwachting te compenseren heeft het pensioenfonds de premie per april 2011 met 0,5% verhoogd. Aangezien de financiële positie van het fonds in november vorig jaar nog niet voldeed aan de minimale eisen, heeft het bestuur besloten om de pensioen niet te compenseren voor de inflatie.