Home Pensioen Nieuws Herstel van dekkingsgraad bij grote pensioenfondsen door stijging rente

Herstel van dekkingsgraad bij grote pensioenfondsen door stijging rente

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben 6 grote pensioenfondsen een verder herstel laten zien. De pensioenfondsen om wie het gaat zijn onder meer het ABP, de metaalfondsen PME en PMT en Zorg en Welzijn.

Marktrente

Uit de persberichten van deze fondsen bleek dat de fondsen vooral hebben geprofiteerd van de gestegen marktrente. De markrente is namelijk voor een fonds belangrijk omdat hiermee de pensioenverplichtingen, de waarde van de pensioenaanspraken, worden bepaald die het fonds in kas moet hebben. Bij een stijging van de marktrente zullen de verplichtingen dalen van de toekomstige pensioenuitkeringen.

Dekkingsgraad

Als de verplichtingen dalen, stijgt de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is namelijk de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, waarmee de betalingsverplichting van het fonds wordt vastgesteld. De dekkingsgraad van het ABP steeg van 105% naar 112% met een vermogen van € 239 miljard. Bij Zorg en Welzijn steeg de dekkingsgraad van  104% naar 111% met een vermogen van € 100 miljard. De norm van De Nederlandsche Bank (DNB) voor een minimale dekkingsgraad is 105%.

Bezittingen

De metaalfondsen PME en PMT zagen wel de waarde van hun bezittingen dalen. Hierdoor was vooral bij PME het positieve effect van gedaalde verplichtingen voor de stijging dekkingsgraad een stuk minder groot. Het verlies bedroeg 2,2% (€ 22,6 miljard) en is voornamelijk te wijten aan de grote mate waarin het fonds het risico heeft afgedekt voor renteschommelingen. Het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw met een vermogen van € 28,1 miljard, maakt een onderscheid tussen het rendement inclusief en exclusief deze risicoafdekking van de renteontwikkeling. Zonder de afdekking van het renterisico maakte het fonds een rendement van 1,6% en inclusief de afdekking van het renterisico is er sprake van een verlies van 0,6%. Voor dit fonds steeg de dekkingsgraad naar 111%.