Home Pensioen Nieuws AOW leeftijd stijgt naar 68 jaar volgens minister Henk Kamp

AOW leeftijd stijgt naar 68 jaar volgens minister Henk Kamp

Volgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken (VVD) zal door de toenemende levensverwachting de AOW-leeftijd mogelijk verder stijgen naar 68 jaar in het jaar 2040. Dit heeft de minister tijdens een pensioendebat in de Tweede Kamer gezegd. In het huidige regeerakkoord van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV, staat dat AOW-leeftijd in 2020 al van 65 naar 66 jaar gaat. Voor de PVV houdt het hiermee op.

PVV

De gedoogpartij PVV wilde in eerste instantie al niet tornen aan de AOW. Het minderheidskabinet en een groot deel van de oppositie wil aanhaken bij het pensioenakkoord van werkgevers en vakbonden van juni vorig jaar. In dit pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd gekoppeld moet worden aan de stijgende levensverwachting. Hierdoor stijgt de AOW-leeftijd verder na 2020 en komt die in 2025 uit op 67 jaar. Voor 2040 is volgens de minister 68 jaar in beeld.

AOW-uitkering

Kamp ziet maar bijna geen financiële mogelijkheden om de AOW-uitkering te verhogen. Hier had de vakcentrale FNV deze week weer eens op aangedrongen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft besloten het overleg over hervorming van het pensioenstelsel te hervatten. Daarbij heeft ze aangegeven dat Kamp meer bereidheid moet tonen om de AOW-uitkering welvaartsvast te maken door deze te laten meestijgen met de lonen. De minister is bereid hierover verder te praten. Hij vindt wel dat er meer begrip moet zijn van de vakbonden voor de moeilijke financiële positie van de overheid. Dit houdt in dat er ook op de AOW moet worden bezuinigd. De voorstellen van de vakbeweging voor een hogere AOW-uitkering zijn volgens hem niet haalbaar.

Welvaartsvast pensioen

Sociale partners hebben in hun akkoord van vorig jaar juni afgesproken dat de AOW-uitkering welvaartsvast moet worden gemaakt bij het verhogen van de pensioenleeftijd. Tevens is er geopperd de hogere uitkering te financieren door de afschaffing van extra uitkeringen die AOW'ers krijgen. Tevens moet er wel gewaakt worden dat jongeren en werkenden niet te veel moeten opdraaien voor een hogere uitkering. Een optie kan ook zijn dat rijkere ouderen meer kunnen meebetalen door fiscalisering van de AOW.

Rijke ouderen

Kamp ziet het niet zitten om rijkere ouderen meer te laten betalen na 65 jaar. Hij stelde dat een steeds groter deel van de AOW wordt betaald via belastingen en dat daarin al het principe de rijkere de zwaarste lasten dragen. Door de vergrijzing zijn er steeds minder werkenden om de AOW-premie op te financieren. Momenteel staan er nog vier werkenden tegenover één gepensioneerde en in 2040 nog maar twee. Daardoor moet steeds meer worden gefinancierd uit de algemene middelen. Volgens de minister wordt nu 35% betaald uit de algemene middelen en is dat straks 60%. Het beslag dat de AOW op de algemene middelen legt, stijgt hierdoor van 5% naar 8%.