Home Pensioen Nieuws Alle pensioenspaarpotten groeien, maar is het genoeg?

Alle pensioenspaarpotten groeien, maar is het genoeg?

De totale pensioenspaarpot is in 2010 met € 85 miljard aangegroeid tot ruim € 1 biljoen. Het vermogen van pensioenen en levensverzekeringen is in 2010 gegroeid, met 9% naar € 1.032 miljard. Ruim € 1 biljoen dus en het hoogste bedrag ooit. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren. Volgens het CBS betreft het vooral het vermogen van pensioenfondsen en in mindere mate van verzekeraars. Het CBS heeft berekend dat zo'n € 74 miljard van de totale toename is te danken aan koersstijgingen, € 11 miljard beslaat de inleg van 2010.

Dekkingsgraad

Toch betekent de toename van de pensioenpot niet automatisch dat de zorgen over de sector voorbij zijn. De belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Deze wordt bepaald door de verhouding tussen het pensioenvermogen en de toekomstige pensioenuitkeringen, de verplichtingen. In het geval dat alleen het pensioenvermogen toeneemt en de verplichtingen gelijk blijven, zou de toename zonder meer goed nieuws zijn. In realiteit is het echter zo dat het bedrag aan toekomstige pensioenuitkeringen ook is gestegen, waardoor de toename van de pensioenspaarpot teniet wordt gedaan.

Lage marktrente

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen lag volgens De Nederlandsche Bank (DNB) eind 2010 op 107%, lager dan in 2009, toen de dekkingsgraad gemiddeld 109% was. Dat de toekomstige verplichtingen stijgen heeft verschillende oorzaken, zo meldt DNB in verschillende publicaties. Een veel besproken oorzaak van de hoge verplichtingen is de lage marktrente. Hierdoor zijn de verplichtingen van zowel pensioenfondsen als levensverzekeraars toegenomen. Vanwege de sterke relatie tussen de hoogte van de marktrente en de dekkingsgraad hebben sommige partijen, waaronder bonden en politieke partijen, gepleit voor een vaste rekenrente, zoals voorheen werd gehanteerd.

Levensverwachting

Een ander belangrijk punt is de levensverwachting, die in 2010 fors naar boven werd bijgesteld. Zo is de levensverwachting volgens het Actuarieel Genootschap toegenomen met 2,4 jaar bij mannen van 65 en met 2,5 jaar bij vrouwen. Verder is er de vergrijzing, waardoor er ten opzichte van het aantal werkenden steeds meer gepensioneerden komen. In het jaarverslag van 2010 concludeert DNB dat premieverhogingen nauwelijks nog effect hebben gehad vanwege de vergrijzing.