Home Pensioen Nieuws Geen verhoging pensioenen

Geen verhoging pensioenen

De pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden in het jaar 2011 niet verhoogd. De zogenoemde indexatie, de mate waarin de pensioenen worden aangepast aan de gestegen lonen en prijzen, komt gemiddeld uit op 0%. Dat blijkt uit de jaarlijkse rondgang van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de 25 grootste pensioenfondsen. De pensioenen blijven daarmee achter bij de loonstijging en prijsstijging, die dit jaar op ruim 1% ligt. De pensioenfondsen hadden aanvankelijk de ambitie om de uitkeringen en aanspraken met ongeveer 1% te laten stijgen. In 2010 bedroeg de indexatie nog 0,4%. De lagere percentages voor 2011 weerspiegelen dat de loonstijging en prijsstijging in Nederland in de afgelopen jaren is afgezwakt.

De dekkingsgraad

Vorig jaar daalde de dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre een fonds aan de toekomstige verplichtingen kan voldoen, van de 25 grootste fondsen van 109% naar 107%. Dankzij gunstige beleggingsresultaten namen de beschikbare middelen weliswaar toe, maar de verplichtingen stegen sterker door de lage rente en de toegenomen levensverwachting van de Nederlanders. De pensioenpremies zullen dit jaar stijgen van 16,3% naar 16,9% van het salaris. Hiermee kunnen pensioenfondsen hun buffers versterken.