Home Pensioen Nieuws Pensioenfonds ABP verhoogt premies

Pensioenfonds ABP verhoogt premies

Het pensioenfonds van de ambtenaren ABP gaat de premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen per 1 april met 0,5% verhogen. Dat heeft ABP deze week bekend gemaakt. De premieverhoging is een gevolg van de toegenomen levensverwachting. Omdat de dekkingsgraad van het fonds eind 2010 flink is bijgetrokken, hoeft het fonds niet te korten op pensioenaanspraken en -uitkeringen. De tijdelijke opslag op de premie van 1%, in het kader van herstel van de financiële positie, blijft voorlopig gehandhaafd.

Dekkingsgraad

''ABP is van mening dat de dekkingsgraad nog te beweeglijk en het herstel te pril is om deze te laten vervallen'', aldus het fonds. ABP liet eerder al weten de premie te zullen verhogen, maar met hoeveel was nog niet bekend. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt per 1 april van 21,4% naar 21,9%. Het pensioenfonds beslist eind mei of de herstelopslag ook voor de tweede helft van dit jaar gehandhaafd moet worden en of eventueel een gedeeltelijke aanpassing van de pensioenen aan de stijging van de lonen mogelijk is.

DNB

Uitgangspunt voor dit besluit is de financiële positie van het fonds per eind april. Eind januari liet ABP weten dat het fonds weer voldeed aan de wettelijke minimumeisen van De Nederlandsche Bank (DNB). De dekkingsgraad, die aangeeft in welke mate een fonds kan voldoen aan de toekomstige verplichtingen, kwam eind vorig jaar uit op 105%. De dekkingsgraad van 105% geeft aan dat voor elke € 100,- pensioen van een deelnemer er € 105,- in kas is bij het pensioenfonds.