Home Pensioen Nieuws WIA instroom blijft toenemen

WIA instroom blijft toenemen

De instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) neemt nog altijd fors toe. In 2010 verstrekte uitkeringsinstantie UWV ruim 35.000 nieuwe WIA-uitkeringen en dat is 21% meer dan een jaar eerder. De grotere toestroom is deels te wijten aan de gevolgen van de economische crisis. Dat schrijft de uitkeringsinstantie UWV in haar Kennisverslag 2011. Sinds de WIA als opvolger van de WAO in 2006 werd ingevoerd, blijkt dat zowel het aantal ingediende WIA-aanvragen als het totaal aan nieuw toegekende uitkeringen te zijn gestegen. Er zijn hiervoor 3 redenen.

  • Demografische ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Zo neemt het aandeel vrouwen en ouderen op de arbeidsmarkt steeds verder toe. Deze groepen lopen in de regel een groter risico om arbeidsongeschikt te raken en in de WIA te belanden. Er is namelijk een direct verband in de zorg tussen het stijgend aantal oudere vrouwelijke werknemers en de toeloop in de WIA;
  • Tevens komt de toename door het aantal hernieuwde aanvragen van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Deze werknemers hebben geen recht op een WIA-uitkering. Deze groep werknemers belandt later alsnog in de WIA, omdat de aandoening in de loop der tijd is verergerd;
  • De derde reden, waarom het ministerie van Sociale Zaken in zijn begroting al rekening hield met een forse aanwas, is omdat de WIA een nieuwe regeling is. Bij alle nieuwe regelingen zie je dat de instroom altijd elk jaar toeneemt. De WIA-aanwas is desondanks nog harder groeit dan door de overheid voorzien.

Crisis

De uitkeringsinstantie UWV vermoedt dat de crisis een rol speelt in de toename. Daardoor hebben werkgevers mogelijk minder arbeidsplekken beschikbaar waar hun zieke werknemers in de luwte kunnen werken aan hun terugkeer op de werkvloer. Verder kunnen bedrijven het zich waarschijnlijk niet meer permitteren om hun minder productieve personeel in dienst te houden. Dat zoekt vervolgens zijn toevlucht tot de WIA.

Daar komt volgens de uitkeringsinstantie nog bij dat veel bedrijfstakken momenteel bezuinigen en hun werkwijzen veranderen. Dit speelt met name in de gezondheidszorg en bij de overheid. Zodoende daalt vermoedelijk ook in de publieke sector, die tot nog toe minder door de crisis is getroffen dan de marktsector, het aantal re-integratieplekken voor zieke medewerkers.

Kritiek

Vorige week werd bekend dat de International Labour Organisation (ILO) kritiek heeft op de WIA. De ILO vindt het in strijd met internationale verdragsregels dat 35-minners geen WIA-uitkering krijgen. De grens van 35% arbeidsongeschiktheid ligt volgens de internationale organisatie te hoog. Daardoor krijgt bijna de helft van de mensen die worden gekeurd geen uitkering.

Het ministerie van Sociale Zaken stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer met een reactie op de ILO. Het UWV denkt dat de WIA-instroom verder stijgt als de politiek besluit om tegemoet te komen aan de bezwaren van de ILO. Nog onbekend is wat de tegenvaller in de WIA betekent voor de schatkist.