Home Pensioen Nieuws WIA beleid krijgt kritiek

WIA beleid krijgt kritiek

De Internationale AWiarbeidsorganisatie (ILO) heeft kritiek op de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De ILO vindt de uitvoering van de WIA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in strijd met het door Nederland geratificeerde ILO-verdrag 121. Door deze kritiek zal de WIA binnenkort in de Tweede kamer worden besproken.

Drempel in WIA

De WIA is namelijk te ingewikkeld en te krap in haar uitkeringen. De ILO oordeelt dat de drempel om in de WIA terecht te komen te hoog is en naar beneden aangepast moet worden. Nu dient een werknemer namelijk meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn om in aanmerking te komen voor een uitkering. Op dit moment krijgt bijna de helft van de mensen die gekeurd worden door deze veel te hoge drempel geen WIA-uitkering. De WGA vervolguitkering, onderdeel van de WIA, is zo laag dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten die onvrijwillig werkloos zijn, beneden het bestaansminimum uitkomen.

Toeslagenwet

Deze uitkeringsgerechtigden komen wel in aanmerking voor een toeslag volgens de Toeslagenwet maar is onvoldoende om aan het voorgeschreven verdrag te voldoen. Een voorstel is om de hoogte van de WGA-vervolguitkering af te leiden van het laatstverdiende loon en niet zoals nu, van het minimumloon. Door de huidige wetgeving zijn werknemers genoodzaakt een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten om dit risico af te dekken. Daarnaast dient de WGA-vervolguitkering niet afhankelijk te worden gemaakt van het zoeken naar, en accepteren van werk. Hierdoor wordt er bij het kabinet op aangedrongen om de WIA zo snel mogelijk aan te passen en volledig in overeenstemming te brengen met het verdrag.