Home Pensioen Nieuws Waarborging deskundigheid pensioenadvisering

Waarborging deskundigheid pensioenadvisering

 

Voor pensioenadpensioenvisering, die vallen onder de Wet Financieel Toezicht (Wft), zal een nieuwe Wft-Module Pensioenverzekeringen worden opgesteld. Met deze module worden de deskundigheidseisen van pensioenadvies aan werkgevers en directeurgrootaandeelhouders aangescherpt. Dit initiatief wordt in opdracht van het ministerie van Financiën ontwikkelt door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

 

De nieuwe Wft-Module Pensioenverzekeringen bevordert de kwaliteit van pensioenadvies in de financiële dienstverlening. De huidige deskundigheidseisen voor advisering in pensioenverzekeringen schieten hierin tekort. Er komen nu meer eisen ten aanzien van deskundigheid en benodigde kennis. Deze eisen worden beschreven in zogenaamde eindtermen. Niet alleen de eisen wat betreft kennis en deskundigheid zijn belangrijk. Ook het verwachte minimale niveau van vaardigheden, competenties en integer gedrag worden vastgelegd door het CDFD. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de kwaliteit van pensioenadvisering te borgen.