Home Pensioen Nieuws

Fiscale en sociale cijfers van 2015

Tarief Box I

Belastbaar inkomen Voor AOW Vanaf AOW
Van tot % totaal % totaal
- € 19.822 36,50% € 7.234 18,60% € 3.686
€ 19.822 € 33.589 42% € 13.016 24,1% € 7.004
€ 33.589 € 57.585 42% € 23.094 42% € 17.082
€ 57.585 - 52%
52%  

Voor een belastingplichtige die geboren is voor 1 januari 1946 geldt in plaats van het bedrag van € 33.589 het bedrag van € 33.589.

Tarief Box II

Het tarief bedraagt 25%.

Tarief Box III

Belasting bedraagt 30% over fictief rendement van 4%.

Vrijstelling:

Heffingvrij vermogen € 21.330.

Schuldendrempel € 3.000

Kapitaalverzekering voor 14-9-1999 afgesloten € 123.428

Eigen woningforfait

< € 12.500 < € 25.000 < € 50.000 < € 75.000 < € 1.050.000
nihil 0,30% 0,45% 0,60% 0,75%

Vanaf € 1.050.000 over meerdere 2,05% plus € 7.875

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Situatie Maand Vakantieuitkering Tegemoetkoming Jaartotaal
Alleenstaande € 1.086,20 € 69,32 € 25,35 € 14.170
Gehuwd max. toeslag € 1.481,20 € 99,02 € 25,35 € 19.267
Gehuwd zonder toeslag € 740,60 € 49,51 € 25,35 € 9.786

Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Situatie Maand Vakantieuitkering Tegemoetkoming Jaartotaal
Nabestaanden uitkering € 1.138,01 € 83,56 € 16,65 € 14.859
Nabestaanden verzorging € 730,90 € 59,69 € 16,65 € 9.687
Wezen tot 10 jaar € 364,16 € 26,74 € 16,65 € 4.891
Wezen 10-16 jaar € 546,24 € 40,11 € 16,65 € 7.236
Wezen 16-21/27 jaar € 728,33 € 53,48 € 16,65 € 9.582

 

 

Nieuw pensioenakkoord: maximale pensioenopbouw 1,875%

De onderhandelingen over het wetsvoorstel voor de versobering van pensioenregelingen via de werkgever hebben een nieuw pensioenakkoord opgeleverd. Onlangs strandde het voorstel voor verlaging naar 1,75% omdat er voor de huidige plannen onvoldoende steun was in de Eerste Kamer. Onlangs is er een nieuw akkoord bereikt waaruit blijkt dat het maximale opbouwpercentage van de pensioenpremie minder hard daalt dan gepland, maar dat de inkomensgrens van € 100.000 wel in stand blijft.

Lees meer...

 

Fiscale en sociale cijfers van 2014

Tarief Box I

Belastbaar inkomen Voor AOW Vanaf AOW
Van tot % totaal % totaal
- € 19.645 36,25% € 7.268 18,35% € 3.604
€ 19.645 € 33.363 42% € 12.882 24,1% € 6.910
€ 33.363 € 56.531 42% € 22.612 42% € 16.640
€ 56.531 - 52%
52%  

Voor een belastingplichtige die geboren is voor 1 januari 1946 geldt in plaats van het bedrag van € 33.363 het bedrag van € 33.555.

Tarief Box II

Tot € 250.000,- tarief bedraagt 22%;

Vanaf € 250.000,- tarief bedraagt 25%.

Tarief Box III

Belasting bedraagt 30% over fictief rendement van 4%.

Vrijstelling:

Heffingvrij vermogen € 21.139.

Schuldendrempel € 2.900

Kapitaalverzekering voor 14-9-1990 afgesloten € 123.428

Eigen woningforfait

< € 12.500 < € 25.000 < € 50.000 < € 75.000 < € 1.040.000
nihil 0,25% 0,40% 0,55% 0,70%

Vanaf € 1.040.000 over meerdere 1,80% plus € 7.350

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Situatie Maand Vakantieuitkering Tegemoetkoming Jaartotaal
Alleenstaande € 1.074,25 € 70,16 € 25,59 € 14.040
Alleenstaande ouder € 1.362,20 € 90,22 € 25,59 € 17.736
Gehuwd zonder toeslag € 734,41 € 50,11 € 25,59 € 9.721

Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Situatie Maand Vakantieuitkering Tegemoetkoming Jaartotaal
Nabestaanden uitkering € 1.127,17 € 83,93 € 16,50 € 14.731
Nabestaanden met kind € 1.405,04 € 107,92 € 16,50 € 18.354
Wezen tot 10 jaar € 360,69 € 26,86 € 16,50 € 4.849
Wezen 10-16 jaar € 541,04 € 40,29 € 16,50 € 7.174
Wezen 16-21/27 jaar € 721,39 € 53,72 € 16,50 € 9.499

 

 

De pensioenplannen vanuit Regeerakkoord in Sociaal akkoord

Het kabinet vindt het belangrijk de ambitie ten aanzien van de pensioenhoogte in te perken. Hierdoor zal per 1 januari 2015 het maximaal fiscaal gefaciliteerde percentage voor het opbouwen van de pensioenvoorziening in een middelloonregeling worden verlaagd met 0,4% naar 1,75%. Door deze verlaging geeft het Kabinet aan dat er met het verlaagde opbouwpercentage de aanvaarde norm van 70% van het gemiddelde loon, gedurende een langere periode dan 40 jaar gespaard dient te worden. Bovendien vervalt de facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van € 100.000 per jaar. Het kabinet roept, ter ondersteuning van de koopkracht, sociale partners op pensioenpremies te verlagen, voor zover de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat.

Lees meer...

 

De uitkering en de duur van de ANW wordt aangepast

In de Algemene Nabestaandenwet (ANW) komt de halfwezenuitkering te vervallen. Dit geldt voor nabestaanden met een kind jonger dan 18 jaar. Tegelijkertijd gaat voor deze groep de nabestaandenuitkering omhoog. Dit staat in de nieuwe Wet vereenvoudiging regelingen SVB. De Eerste Kamer heeft deze wet op 26 maart 2013 aangenomen.

Lees meer...

 
Meer artikelen...