Home Pensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bestaat uit een tijdelijke uitkering die plaats vindt bij het overlijden voor 65 jarige leeftijd van de deelnemer in een pensioenregeling. De uitkering vindt plaats tot het 18e of 21e jaar van het kind mits studerend en/of arbeidsongeschikt dan kan de uitkering doorlopen tot het 27e of 30e jaar. Het wezenpensioen kan binnen de pensioenregeling als een vaste rente worden verzekerd conform het principe van een uitkeringsovereenkomst.

Hoogte wezenpensioen

Tevens is het mogelijk om een kapitaal tot uitkering te laten komen bij overlijden en dit beschikbaar komende kapitaal om te zetten in wezenpensioen. Voor de hoogte van het wezenpensioen is 14% van het te bereiken ouderdomspensioen toegestaan. De uitkeringen van het wezenpensioen kunnen worden geïndexeerd. Voor de definitie van kind wordt het kind van de werknemer genomen in de familierechtelijke betrekking en het stief- of pleegkind.