Home Pensioen Nabestaandenpensioen Partnerpensioen (tijdelijk)

Partnerpensioen (tijdelijk)

Het tijdelijk partnerpensioen, ook wel ANW hiaatverzekering genoemd, gaat in op de eerste van de maand waarin de deelnemer voor de pensioendatum overlijdt of dat de uitkering vanuit de Algemene Nabestaandenwet ANW stopt. Het tijdelijk partnerpensioen wordt aan de partner uitgekeerd tot de 67-jarige leeftijd van de partner, doch uiterlijk tot en met de maand waarin de partner overlijdt voor de 67-jarige leeftijd.

Hoogte uitkering

De hoogte van het tijdelijk partnerpensioen wordt vastgelegd in de pensioenregeling en bedraagt maximaal de hoogte van de ANW uitkering. De uitkeringen kunnen worden geïndexeerd.