Home Pensioen Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen bestaat uit een levenslang partnerpensioen, een tijdelijk partnerpensioen en een wezenpensioen.

Partnerpensioen

Een partnerpensioen is een geldelijke, vastgestelde levenslange uitkering voor de (gewezen) partner wegens het overlijden van de (gewezen) werknemer.

 

Tijdelijke Partnerpensioen

 

Een tijdelijk partnerpensioen is een geldelijke, vastgestelde tijdelijke uitkering voor de (gewezen) partner wegens het overlijden van de (gewezen) werknemer en keert uit tot het 67e jaar van de (gewezen) partner.

Wezenpensioen

Een wezenpensioen is een geldelijke, vastgestelde tijdelijke uitkering voor een kind van de (gewezen) werknemer wegens het overlijden van de (gewezen) werknemer.

 

Lees meer...

 

Partnerpensioen (levenslang)

Het partnerpensioen bestaat uit een levenslange uitkering die plaats vindt bij het overlijden voor 67-jarige leeftijd van de deelnemer in een pensioenregeling. Het partnerpensioen kan binnen de pensioenregeling als een vaste rente worden verzekerd conform het principe van een uitkeringsovereenkomst.

Lees meer...

 

Partnerpensioen (tijdelijk)

Het tijdelijk partnerpensioen, ook wel ANW hiaatverzekering genoemd, gaat in op de eerste van de maand waarin de deelnemer voor de pensioendatum overlijdt of dat de uitkering vanuit de Algemene Nabestaandenwet ANW stopt. Het tijdelijk partnerpensioen wordt aan de partner uitgekeerd tot de 67-jarige leeftijd van de partner, doch uiterlijk tot en met de maand waarin de partner overlijdt voor de 67-jarige leeftijd.

Lees meer...

 

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bestaat uit een tijdelijke uitkering die plaats vindt bij het overlijden voor 65 jarige leeftijd van de deelnemer in een pensioenregeling. De uitkering vindt plaats tot het 18e of 21e jaar van het kind mits studerend en/of arbeidsongeschikt dan kan de uitkering doorlopen tot het 27e of 30e jaar. Het wezenpensioen kan binnen de pensioenregeling als een vaste rente worden verzekerd conform het principe van een uitkeringsovereenkomst.

Lees meer...