Home Pensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen WIA basisverzekering

WIA basisverzekering

Een deel van de werknemers die een WIA-uitkering aanvraagt, wordt door UWV afgewezen omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Zij worden ingedeeld in de categorie 35-minners. Deze werknemers vallen tussen wal en schip, want zij ontvangen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Maar zij ontvangen vaak wel minder inkomen, door beperkingen in hun functioneren.

Uitkering

De werkgever kan zich voor deze groep werknemers verzekeren. Deze verzekering keert een percentage tussen de 15% en 20% uit van het oude loon (gemaximeerd op de WIA-loongrens). De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de verzekeraar. Er wordt niet gekeken naar de resterende verdiencapaciteit van de werknemer. De uitkering gaat in na de eigen risico termijn van minimaal 104 weken en een WIA-beschikking waaruit blijkt dat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. De uitkeringsduur is maximaal 2 jaar.