Home Pensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen WGA gat verzekering

WGA gat verzekering

De overheid geeft werknemers, die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn, een uitkering conform de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Bij de WGA staat centraal dat de verdiencapaciteit, de werkzaamheden die nog kunnen worden uitgevoerd, zoveel mogelijk wordt benut. Werknemers die in de WGA terechtkomen hebben eerst recht op een WGA loongerelateerde uitkering. De uitkering hiervan is afhankelijk van het arbeidsverleden en bedraagt 70% van het salaris (gemaximeerde dagloon, € 51.976,- voor 2015). In de eerste 2 maanden bedraagt de uitkering zelfs 75%.

Vervolguitkering of loonaanvulling

Na de loongerelateerde uitkering volgt er een vervolguitkering of een loonaanvulling. Dit is afhankelijk of iemand wel of niet voldoende de restverdiencapaciteit benut. De loonaanvulling vindt plaats als een werknemer 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit benut en de vervolguitkering vindt plaats als de werknemer minder dan 50% zijn restverdiencapaciteit benut.

Aanvulling op de vervolguitkering

De WGA gat verzekering is voor werknemers die in aanmerking komen voor een vervolguitkering. Deze verzekering voorziet in een aanvulling van de wettelijke vervolguitkering tot het salaris (maximum inkomen) maal 70% of het uitkeringspercentage. Tevens is het mogelijk een vaste rente te verzekeren. Er zijn dus verschillende WGA gat verzekeringen. De uitkeringen kunnen gelijkblijvend zijn of worden geïndexeerd.

 

Arbeidsongeschiktheidsklasse   Uitkeringspercentage
0 - 35%   0%
35 - 45%   28%
45 - 55%   35%
55 - 65%   42%
65 - 80%   50,75%
80% of meer   70%