Home Pensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschikt van de werknemer kan de verzekeraar de periodiek te betalen premies van de pensioenverzekering geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. In vrijwel alle pensioenregelingen is dit opgenomen. De hoogte van de premievrijstelling is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De uitkeringsorganisatie UWV bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid conform het 6-klassesysteem.

Het vrijstellingspercentage in het 6-klassesysteem wordt vastgesteld volgens onderstaande tabel:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Percentage premievrijstelling
0 - 35% 0,0%
35 - 45% 40,0%
45 - 55% 50,0%
55 - 65% 60,0%
65 - 80% 72,5%
80% en meer 100%