Home Pensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van de (gewezen) werknemer, waarop recht bestaat na afloop van de periode bedoeld in de Ziektewet. Binnen een arbeidsongeschiktheidspensioen is het inkomen verzekerd boven het maximum inkomen.

Hoogte pensioenuitkering

De uitkeringen vanuit de Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA zijn namelijke gebaseerd op een percentage van het inkomen met als maximum inkomen € 51.976,- (voor 2015). Daarnaast kan bij een arbeidsongeschiktheidspensioen een aanvulling worden verzekerd op de WGA uitkering vanuit de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Premie doorbetaling bij arbeidsongeschikt door de verzekeraar in een pensioenverzekering is tevens een vorm van arbeidsongschiktheidspensioen.