Home Pensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van de (gewezen) werknemer, waarop recht bestaat na afloop van de periode bedoeld in de Ziektewet. Binnen een arbeidsongeschiktheidspensioen is het inkomen verzekerd boven het maximum inkomen.

Lees meer...

 

WIA Excedent verzekering

De WIA excedentverzekering zorgt ervoor dat werknemers bij arbeidsongeschiktheid over hun inkomen boven het maximum inkomen van € 51.976,- (voor 2015) een uitkering ontvangen. Onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vindt er namelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering plaats tot het maximum inkomen.

Lees meer...

 

WGA gat verzekering

De overheid geeft werknemers, die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn, een uitkering conform de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Bij de WGA staat centraal dat de verdiencapaciteit, de werkzaamheden die nog kunnen worden uitgevoerd, zoveel mogelijk wordt benut. Werknemers die in de WGA terechtkomen hebben eerst recht op een WGA loongerelateerde uitkering. De uitkering hiervan is afhankelijk van het arbeidsverleden en bedraagt 70% van het salaris (gemaximeerde dagloon, € 51.976,- voor 2015). In de eerste 2 maanden bedraagt de uitkering zelfs 75%.

Lees meer...

 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschikt van de werknemer kan de verzekeraar de periodiek te betalen premies van de pensioenverzekering geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. In vrijwel alle pensioenregelingen is dit opgenomen. De hoogte van de premievrijstelling is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De uitkeringsorganisatie UWV bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid conform het 6-klassesysteem.

Lees meer...

 

WIA basisverzekering

Een deel van de werknemers die een WIA-uitkering aanvraagt, wordt door UWV afgewezen omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Zij worden ingedeeld in de categorie 35-minners. Deze werknemers vallen tussen wal en schip, want zij ontvangen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Maar zij ontvangen vaak wel minder inkomen, door beperkingen in hun functioneren.

Lees meer...