Home Pensioen AOW Algemene Ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een voorziening vanuit de overheid (eerste pijler) en heeft als doel de hele bevolking van Nederland een verzekering te geven tegen de financiële gevolgen van ouderdom. De AOW is een volksverzekering en hierdoor zijn alle ingezetenen van Nederland die jonger zijn dan 65 jaar en 3 maanden via deze wet verzekerd.

De opbouw van de AOW begint voor 2015 vanaf 15-jarige leeftijd en 3 maanden en eindigt op 65-jarige leeftijd en 3 maanden. De opbouw voor een volledige AOW van 100% vindt plaats in 50 jaar, 2% voor elk jaar dat iemand is verzekerd. De AOW wordt vanaf 01-01-2015 uitgekeerd vanaf de dag waarin de verzekerde 65 jaar en 3 maanden wordt tot de dag volgend op de dag van het overlijden.

De hoogte van de AOW-uitkering is afgeleid van het netto minimumloon.

  • voor een gehuwde (of een ongehuwd samenwonende) bedraagt de uitkering 50% van het netto  minimumloon;
  • voor een alleenstaande bedraagt de uitkering 70% van het netto minimumloon.

AOW toeslag

Indien de partner jonger is dan 65 jaar en 3 maanden van een gehuwde (of een ongehuwd samenwonende), wordt de AOW-uitkering verhoogd 50% van het nettominimumloon. Deze AOW-toeslag komt per 2015 te vervallen waardoor een ieder die geboren is na 1950 hierop geen recht meer heeft. Daarnaast vindt er een korting plaats op de AOW-toeslag indien de partner inkomen heeft uit of in verband met arbeid.

Inkomen uit arbeid is inkomen uit tegenwoordige arbeid en winst uit onderneming. Inkomen in verband met arbeid zijn uitkeringen op grond van de WAO, WIA, WW, ZW en vroegpensioen.

De hoogte van de AOW uitkering bedraagt voor 2015 per jaar;

  • gehuwde of ongehuwd samenwonende € 9.786,- (€ 9.721,- (2014) en € 9.597,- (2013));
  • alleenstaande € 14.859,- (€ 14.404,- (2014) en € 13.848,- (2013));
  • gehuwde of ongehuwd samenwonende met volledige AOW-toeslag € 19.267,- (€ 19.132,- (2014) en € 18.855,- (2013)).

De bruto bedragen zijn inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB).

De pensioenleeftijd van de AOW gaat per 2019 naar 66 jaar en per 2023 naar 67 jaar.