Home Pensioen ANW

De Algemene Nabestaandenwet (ANW)

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) regelt het recht op een uitkering voor een nabestaanden, halfwezen en wezen. De ANW, is net als de AOW, een volksverzekering waar alle ingezetenen van Nederland volgens deze wet zijn verzekerd. In de ANW is het recht op een nabestaandenuitkering geregeld voor mannen en vrouwen van wie de partner is overleden. Tevens bestaat er een recht op een halfwezenuitkering voor de nabestaande en een wezenuitkering voor de kinderen.

Er is sprake van een halfwezenuitkering indien een ouder is overleden en van een wezenuitkering is sprake als beide ouders zijn overleden. De ANW is de opvolger van de Algemene Weduwen- en Wezenwet die tot 1 juli 1996 heeft gegolden.

Om voor een ANW-uitkering in aanmerking te komen moet de nabestaande aan één van de volgende voorwaarden voldoen;

 • één of meer kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen hebben;
 • ten minste 45% arbeidsongeschikt zijn.

De hoogte van de uitkering is 70% van het minimumloon. Van belang is dat het recht op de ANW-uitkering afhankelijk is van het inkomen van de nabestaande. Voor het inkomen uit arbeid van de nabestaande geldt en vrijgesteld bedrag van 50% van het minimumloon plus een derde van het meerdere.

 

De ANW uitkering eindigt als;

 • de nabestaande de AOW leeftijd bereikt;
 • het jongste kind 18 jaar wordt;
 • de nabestaande niet langer voor 45% of meer arbeidsongeschiktheid is;
 • de nabestaande in het huwelijk treedt of een gezamenlijke huishouding gaat voeren.

De hoogte ANW uitkering bedraagt voor 2015 per jaar;

 • nabestaandenuitkering € 14.859,- (€ 14.731,- (2014) en € 14.620,- (2013));
 • nabestaandenuitkering verzorging € 9.687,-;
 • wezen tot 10 jaar € 4.891,- (€ 4.849,- (2014) en € 4.811,- (2013));
 • wezen van 10 tot 16 jaar € 7.236,- (€ 7.174 (2014) en € 7.119,- (2013));
 • wezen van 17 tot 27 jaar € 9.582,- (€ 9.499,- (2014) en € 9.427,- (2013)).

De bruto bedragen zijn inclusief de tegemoetkoming ANW.