Home Pensioen Mijnpensioenoverzicht

www.mijnpensioenoverzicht.nl online

Op 6 januari 2011 is de website mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. Op deze site zien deelnemers hoe hun pensioenopbouw ervoor staat. Niet alleen het pensioen via de werkgever, maar ook het AOW en wat nabestaanden krijgen bij overlijden van de deelnemer.

De site is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de circa 600 pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank.


 

De site is bedoeld voor mensen die inzicht willen hebben in hun AOW en het pensioen dat zij via hun werk opbouwen. De site geeft ook inzicht in pensioenen die bij vorige werkgevers zijn opgebouwd en ondergebracht bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. De website geeft alleen informatie over de AOW en pensioenen bij de (ex)werkgever die nog niet uitgekeerd worden. Gepensioneerden zien niet wat zij aan pensioenuitkeringen ontvangen.

Het voornemen van de site is om het nu voorgeschreven Uniform Pensioen Overzicht (UPO) via www.mijnpensioenoverzicht.nl te verstrekken.