Home Pensioen

Pensioen algemeen

Het pensioenstelsel in Nederland kent een basis pensioenvoorziening die de overheid heeft getroffen (eerste pijler). Naast deze basis pensioenvoorziening is er via de werkgever een aanvullend pensioen (tweede pijler) en individuele aanvullende pensioenvoorzieningen (derde pijler). Er zijn verschillende pensioenvormen die zijn gericht op het verschaffen van een inkomen na een bepaalde gebeurtenis; te weten het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De pensioenvormen zijn ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

 

Pensioenstelsel

Ouderdom

Overlijden

Arbeidsongeschiktheid

Overheid (eerste Pijler)

AOW

ANW

WIA

Werkgever (tweede pijler)

Ouderdomspensioen

Nabestaandenpensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Zelfstandig (derde pijler)

Oudedagslijfrente

Nabestaandenlijfrente

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

www.mijnpensioenoverzicht.nl online

Op 6 januari 2011 is de website mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. Op deze site zien deelnemers hoe hun pensioenopbouw ervoor staat. Niet alleen het pensioen via de werkgever, maar ook het AOW en wat nabestaanden krijgen bij overlijden van de deelnemer.

De site is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de circa 600 pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank.

Lees meer...