Home Lijfrente Soorten uitkeringen Oudedagslijfrente

Oudedagslijfrente

Bij de oudedagslijfrente (lijfrenteverzekering) gaan de periodieke uitkeringen uiterlijk in na 5 jaar waarin de belastingplichtige de AOW leeftijd bereikt en eindigen bij diens overlijden. Het betreft een uitkering voor de oudedagsvoorziening. Bij bancaire lijfrente is levenslang omgevormd tot 20 jaar van de ingangsdatum. Als de ingangsdatum ligt voor AOW leeftijd dan tellen de jaren voor AOW leeftijd ook mee.