Home Lijfrente Soorten uitkeringen Tijdelijke oudedagslijfrente

Tijdelijke oudedagslijfrente

Bij de tijdelijke oudedagslijfrente gaan de uitkeringen van de lijfrente niet eerder in dan het jaar waarin de belastingplichtige de AOW leeftijd bereikt. Of een later jaar van pensionering, maar uiterlijk na 5 jaar waarin hij de AOW leeftijd bereikt. De duur van de lijfrenteverzekering moet minimaal vijf jaar zijn en de hoogte van de uitkering is beperkt tot € 21.142,- (voor 2015). De uitkering kan tevens plaats vinden in een bancaire lijfrente.

Als er op een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente na 1-1-2014 niet meer is gestort, dan mag de uitkering uit de polis of rekening vanaf 65 jaar worden uitgekeerd.